TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Phát Việt Nam cung cấp dịch vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

✅ Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng.
✅Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng.
✅ Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
✅ Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

0989 819 818 0983 283 506