Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công, khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định để có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép. Khảo sát địa hình sẽ sử dụng những thiết bị đo đạc hiện đại kết hợp các phương pháp đo vẽ bản đồ, trắc địa công trình, khảo sát trắc địa để cho ra những kết quả chính xác nhất.

Khảo sát địa hình để làm gì?

Công tác khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ, trắc địa công trình, khảo sát trắc địa đều nhằm mục đích thu thập một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống các số liệu về địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, tính toán khối lượng, tính toán ổn định và định vị công trình, quan trắc biến dạng công trình, quan trắc lún và xê dịch công trình,…..

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, công tác khảo sát địa hình, trắc địa công trình, đo đạc bản đồ cần phải thực hiện các nội dung sau:

  • Lập lưới khống chế mặt bằng, khống chế độ cao theo hệ tọa độ, cao độ Nhà nước, thống nhất cho toàn phạm vi khảo sát để làm cơ sở cho việc định vị công trình, xác định cao tọa độ của công trình xây dựng.
  • Đo vẽ bình đồ, đường đồng mức cho toàn khu đo. Trên bình đồ phải thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật chủ yếu sau:
  • Đo vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang tuyến đường nối từ khu đất dự án vào các tuyến đường chính để phục vụ công tác thiết kế, tính toán khối lượng các hạng mục xây dựng dạng tuyến.
  • ……………………………………………..

+ Các khu vực dân cư, nhà dân trong phạm vi khảo sát.

+ Các công trình quan trọng như: trụ điện, các đường ống cấp nước, cống thoát nước hiện hữu,…

+ Vị trí các sông, kênh rạch, mương, ao, hồ …

+ Các vị trí công trình lịch sử, đền, chùa …

+ Các địa vật khác.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Phát Việt Nam  chính công ty đo đạc, công ty trắc địa, đơn vị chuyên ngành cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình, dịch vụ đo đạc, dịch vụ đo vẽ bản đồ, dịch vụ trắc địa và địa chất công trình. Với đầy đủ các dịch vụ phục vụ công tác khảo sát địa hình:

Dịch vụ đo đạc, trắc địa công trình.

–  Thiết kế, xây dựng và đo đạc lưới tọa độ bằng công nghệ GPS.

– Xây dựng hệ thống lưới độ cao chuyên dùng độ  phục vụ cho công tác trắc địa công trình.

–  Đo đạc phục vụ định vị, thi công nhà cao tầng.

–  Đo đạc phục vụ thi công xây dựng đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp khác.

–  Định vị cọc khoan nhồi, cọc đóng, tường vây, tầng hầm.

–  Khảo sát và tính toán khối lượng đào, đắp, diện tích cho các công trình xây dựng, khảo sát thiết kế.

–  Quan trắc lún, nghiêng và biến dạng công trình.

Dịch vụ khảo sát địa hình.

–  Đo vẽ bản đồ địa hình các tỷ lệ (tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/2000, 1/5000,…)

– Đo đạc thành lập lưới toạ độ, độ cao.

– Đo vẽ chi tiết.

– Số hóa, biên tập bản đồ.

– Đo vẽ mặt cắt dọc và mặt cắt ngang.

– Lập bình đồ tính khối lượng san lấp, tính khối lượng đào đắp.

– Đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ thiết kế và xây dựng các khu đô thị, công nghiệp, công trình xây dựng, công trình giao thông.